1041დეტალურად,,რკ მიმინო''405371413
990დეტალურად,,რკ მიმოზა''423356175
1044დეტალურად,,რკ მნათობი''428522431
1011დეტალურად,,რკ მონიკა''424073022
1049დეტალურად,,რკ ნაბადა''406307795
365დეტალურად,,რკ ნაგომარი''437064953
1078დეტალურად,,რკ ნავრო''435895239
1025დეტალურად,,რკ ნაფატი''420007085
1084დეტალურად,,რკ ნინოწმინდა 2021''436685909
1086დეტალურად,,რკ ორკადა''436685918
1093დეტალურად,,რკ ორსაგა''436686043
1004დეტალურად,,რკ პერსიმონ''439865031
1051დეტალურად,,რკ პინო 2020''443868931
1081დეტალურად,,რკ ჟირო''436685892
959დეტალურად,,რკ რანი 800''428522011
988დეტალურად,,რკ რაჭული ნაწარმი''437978645
1035დეტალურად,,რკ როიალ იყალთო''431180027
889დეტალურად,,რკ რძის წყარო''428884335
997დეტალურად,,რკ საბა''443867727
1088დეტალურად,,რკ საირმის ნექტარი''422740010
ჩანაწერი141 - 160 ჩანაწერი 310 ჩანაწერიდან