996დეტალურად,,რკ სხვავა-2019''422937059
1152დეტალურადფუტკარი-2023422948145
1166დეტალურადღადიშის ვენახები422949144
45დეტალურად,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891
832დეტალურად,,ვაიოს ველი 2017''423100263
1123დეტალურადგენეტიკის გაუმჯობესება მეცხოველეობაში423101510
475დეტალურად,,სკა''423353962
850დეტალურად,,კოთელია''423355498
990დეტალურად,,რკ მიმოზა''423356175
980დეტალურად,,რკ ორჯა''423356291
1053დეტალურად"კარტიკამი"423356772
1112დეტალურადდილისკა აგრო423357744
1131დეტალურადვაჩიანიაგრო423358164
1136დეტალურადდილისკააგრო2023423358182
1137დეტალურადლალი აგრო423358191
1151დეტალურადაგრო ედო423358271
1155დეტალურადბარალეთის ნექტარი423358280
1161დეტალურადარარატ 2023423358351
2182დეტალურადარესტაკეს 2023423358510
623დეტალურად,,მესხეთი''424068653
ჩანაწერი101 - 120 ჩანაწერი 338 ჩანაწერიდან