1149დეტალურადაგრო კარბი417902023
1150დეტალურადრკ ბარაქიანი საფუტკრე418481299
1151დეტალურადაგრო ედო423358271
1152დეტალურადფუტკარი-2023422948145
1153დეტალურადთეთრქვა438122425
1154დეტალურადაგრო-იაშა436686427
1155დეტალურადბარალეთის ნექტარი423358280
1156დეტალურადვია ქარელი440894793
1157დეტალურადბადიაური მევენახე 2023438122434
1158დეტალურადფრონე 77417901612
1159დეტალურადიმერეთი 2020415601968
1160დეტალურადაგრო ქოლობანი 2023422441290
1161დეტალურადარარატ 2023423358351
1162დეტალურადნიჩბისის ნექტარი436057366
1163დეტალურადნაკადული 2023443124557
1164დეტალურადფუტკრის სამყარო443124600
1165დეტალურადაგრო განძა436686472
1166დეტალურადღადიშის ვენახები422949144
1167დეტალურადგენიოსი441558182
1168დეტალურადსაღრძე422720844 
ჩანაწერი161 - 180 ჩანაწერი 248 ჩანაწერიდან