825დეტალურად,,იმედი-2017''443121934
521დეტალურად,,იმედი''436683625
357დეტალურად,,იმედი'428882649
528დეტალურად,,იკაროსი''442570479
559დეტალურად,,იდეალი'' 421272571
1045დეტალურად,,იალნო 2020''426540317
816დეტალურად,,თუთაშხია 2017''434170988
774დეტალურად,,თრიალა''422725910
2201დეტალურად,,თეკლათი 2024''439873264
460დეტალურად,,თაფლი კოლხური''419997828
124დეტალურად,,თანადგომა''426524424
732დეტალურად,,თამარის ჩაი''444959029
2230დეტალურად,,ზოტი 2024''441999447
1038დეტალურად,,ვინოგრაფი''441561105
2218დეტალურად,,ვენო 2024''436686686
1077დეტალურად,,ვახტანგური''441562177
234დეტალურად,,ვაშნარი''437063455
2216დეტალურად,,ვარიანი 2024''417904236
832დეტალურად,,ვაიოს ველი 2017''423100263
799დეტალურად,,ერთობა''448395371
ჩანაწერი181 - 200 ჩანაწერი 248 ჩანაწერიდან