45დეტალურად,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891
33დეტალურად"ვაშლარა"429650013
32დეტალურად"დავათი"429320978
31დეტალურად"პალდოველი 2014"438109869
29დეტალურად"საბა"441556692
28დეტალურად"ელიტა"424068449
25დეტალურად,,რკ ქცია 2014''443119894
21დეტალურად,,გილე''427720004
20დეტალურად,,ჩაის სურნელი''442729763
17დეტალურად,,ყარათაკლია''426523103
13დეტალურად,,რამაზან''426522961
12დეტალურად,,ტირიფონა''417882170
10დეტალურად,,მთია''432385402
5დეტალურად,,ნიქოზი''417880984
4დეტალურად,,გეა''417881974
2დეტალურად"რანჩო"430798274
ჩანაწერი801 - 816 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან