45დეტალურად,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891
511დეტალურად,,რკ ჰუმუსი''424071257
715დეტალურად,,რკ ჰერეთის კარის ნობათი''440393290
714დეტალურად,,რკ ჰერეთი''428520692
970დეტალურად,,რკ ჰანი-19''438116441
201დეტალურად,,რკ ჯოღო''439864032
1031დეტალურად,,რკ ჯიხა''442734604
783დეტალურად,,რკ ჯიმითი აგრო''405204782
960დეტალურად,,რკ ჯიემთი ჯგუფი''424254087
815დეტალურად,,რკ ჯვარილ''435893348
705დეტალურად,,რკ ჯეობერი"435432612
362დეტალურად,,რკ ჯეიხუნი''426526645
458დეტალურად,,რკ ჯალაგონა''435432051
530დეტალურად,,რკ ხურთისი''441484831
683დეტალურად,,რკ ხუნდიანი"431176309
831დეტალურად,,რკ ხრეითი 2''415596563
938დეტალურად,,რკ ხორნაბუჯი 2018''428521959
522დეტალურად,,რკ ხორნაბუჯი''404505987
554დეტალურად,,რკ ხიხამთა''422935756
704დეტალურად,,რკ ხიანი"437978084
ჩანაწერი41 - 60 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან