1105დეტალურად,,ჭეჭლის ნექტარი"422749716
1106დეტალურად,,მეჭურეთი''422936416
1107დეტალურად,,გუბისწყლის მეურნეობა 1''421280919
ჩანაწერი821 - 823 ჩანაწერი 823 ჩანაწერიდან