829დეტალურად,,ფხოვი 2017''429324117
2200დეტალურად,,ტინი 2024''429335677
2221დეტალურად,,აგრო ჭილურტი''429335944
525დეტალურად,,რკ ჩირი''429650166
107დეტალურად,,ამხანაგობა''429650246
631დეტალურად,,რკ ძულუხი''429650273
1102დეტალურად,,ფესვები 2050''429654705
1101დეტალურად,,აისი 2050''429654714
1113დეტალურადამაღლება 27429654723
1110დეტალურადლევერ 2022429654929
1114დეტალურადენდო429654956
1145დეტალურადგიკო 076429655214
2185დეტალურადხაინდრავას მარანი430807460
683დეტალურადხუნდიანი431176309
1039დეტალურად,,რჩეული მარანი''431179976
1059დეტალურად,,ღვინის მადლი''431180054
1076დეტალურად,,მემკვიდრეობა''431181099
2189დეტალურად,,ბარაქა 2023''431184522
2178დეტალურადაგბ431184684
10დეტალურად,,მთია''432385402
ჩანაწერი121 - 140 ჩანაწერი 249 ჩანაწერიდან