1139დეტალურადობუჯი 2023442737184
1138დეტალურადორულუ 1420012051
1137დეტალურადლალი აგრო423358191
1136დეტალურადდილისკააგრო2023423358182
1135დეტალურადბოშური 2023417901532
1134დეტალურადღრომა424085956
1133დეტალურადჭოჭიანი443124325
1132დეტალურადკოხტად443124316
1131დეტალურადვაჩიანიაგრო423358164
1130დეტალურადფერმერები 1441564031
1129დეტალურადეწერი 2023422441129
1128დეტალურადორულუ 2023420011971
1126დეტალურადაგრო გუგუნაყათი422441110
1125დეტალურადდმანისური428895617
1124დეტალურადქართული ბიო ველი417896147
1123დეტალურადგენეტიკის გაუმჯობესება მეცხოველეობაში423101510
1122დეტალურადშალე აბული424083244
1121დეტალურად,,მწვანე მარადისი''434182975
1120დეტალურად,,გენგო''438735745
1119დეტალურადქართული კალმახი კარალეთი400330129
ჩანაწერი81 - 100 ჩანაწერი 243 ჩანაწერიდან