1120დეტალურად,,გენგო''438735745
1121დეტალურად,,მწვანე მარადისი''434182975
1122დეტალურადშალე აბული424083244
1123დეტალურადგენეტიკის გაუმჯობესება მეცხოველეობაში423101510
1124დეტალურადქართული ბიო ველი417896147
1125დეტალურადდმანისური428895617
1126დეტალურადაგრო გუგუნაყათი422441110
1128დეტალურადორულუ 2023420011971
1129დეტალურადეწერი 2023422441129
1130დეტალურადფერმერები 1441564031
1131დეტალურადვაჩიანიაგრო423358164
1132დეტალურადკოხტად443124316
1133დეტალურადჭოჭიანი443124325
1134დეტალურადღრომა424085956
1135დეტალურადბოშური 2023417901532
1136დეტალურადდილისკააგრო2023423358182
1137დეტალურადლალი აგრო423358191
1138დეტალურადორულუ 1420012051
1139დეტალურადობუჯი 2023442737184
1140დეტალურადშემოქმედი2023437077164
ჩანაწერი141 - 160 ჩანაწერი 246 ჩანაწერიდან