1159დეტალურადიმერეთი 2020415601968
767დეტალურადიმედი422725493
1153დეტალურადთეთრქვა438122425
1156დეტალურადვია ქარელი440894793
1131დეტალურადვაჩიანიაგრო423358164
1129დეტალურადეწერი 2023422441129
1143დეტალურადერგნეთი 2023417901863
1114დეტალურადენდო429654956
514დეტალურადენდელაძეები422720639
2177დეტალურადენდეთ ერთობის ნობათს422721610
1125დეტალურადდმანისური428895617
1136დეტალურადდილისკააგრო2023423358182
1112დეტალურადდილისკა აგრო423357744
2180დეტალურადგორ 2023436686533
1145დეტალურადგიკო 076429655214
1167დეტალურადგენიოსი441558182
1123დეტალურადგენეტიკის გაუმჯობესება მეცხოველეობაში423101510
1135დეტალურადბოშური 2023417901532
1155დეტალურადბარალეთის ნექტარი423358280
1157დეტალურადბადიაური მევენახე 2023438122434
ჩანაწერი41 - 60 ჩანაწერი 245 ჩანაწერიდან