1157დეტალურადბადიაური მევენახე 2023438122434
2186დეტალურადმშრომელები 23438122862
85დეტალურად,,მამული''438726826
1075დეტალურად,,სანერგე მეურნეობა''438734461
1099დეტალურად,,სამტრედია კაშკაშა''438735656
453დეტალურად,,დკ-ქოლგა''439863355
523დეტალურად,,ოცნება''439864942
2201დეტალურად,,თეკლათი 2024''439873264
1056დეტალურად,,მეღვინეობა კალო''440396545
1103დეტალურად,,ნანითელი''440398696
1176დეტალურადტაოფიშ440399962
2231დეტალურად,,აქუანომი''440400834
809დეტალურად,,ძამის კარიბჭე''440890145
856დეტალურად,,ფერმილა''440890564
1156დეტალურადვია ქარელი440894793
2207დეტალურად,,აბისისთავი''440895649
551დეტალურად,,ჩვენი სოფელი''441558173
1167დეტალურადგენიოსი441558182
698დეტალურად,,გავაზის საუკეთესო ვენახები''441558583
871დეტალურად,,ნეკრესელი''441560053
ჩანაწერი181 - 200 ჩანაწერი 248 ჩანაწერიდან