2208დეტალურად,,ბარაქა ხორხელი''424619782
1115დეტალურადოცკაცა პირველი425060088
124დეტალურად,,თანადგომა''426524424
1045დეტალურად,,იალნო 2020''426540317
862დეტალურად,,ინატრე''427736587
1087დეტალურად,,რკ გვირილა"427741991
2206დეტალურად,,რკ მნათობი 2024''428531528
357დეტალურად,,იმედი'428882649
594დეტალურად,,რკ მოურავი''428882694
810დეტალურად,,რკ მთისძირი''428883960
889დეტალურად,,რკ რძის წყარო''428884335
894დეტალურად,,რკ ბოსლები''428884380
1094დეტალურად,,რკ დმ-ანსი''428889438
1125დეტალურადდმანისური428895617
829დეტალურად,,ფხოვი 2017''429324117
2200დეტალურად,,ტინი 2024''429335677
525დეტალურად,,რკ ჩირი''429650166
107დეტალურად,,ამხანაგობა''429650246
631დეტალურად,,რკ ძულუხი''429650273
1101დეტალურად,,აისი 2050''429654714
ჩანაწერი101 - 120 ჩანაწერი 236 ჩანაწერიდან