124დეტალურად,,თანადგომა''426524424
118დეტალურად,,ქართლის თაფლი''436036111
107დეტალურად,,ამხანაგობა''429650246
104დეტალურად,.ულეველა"441994022
85დეტალურად,,მამული''438726826
75დეტალურად,,ხვამლი 2014''442569793
72დეტალურად,,აგროსერვისი''422431005
64დეტალურად,,საფერავი 2020''438110107
45დეტალურად,,ხიზა''423098891
31დეტალურად"პალდოველი 2014"438109869
25დეტალურად,,ქცია 2014''443119894
10დეტალურად,,მთია''432385402
ჩანაწერი221 - 232 ჩანაწერი 232 ჩანაწერიდან