1137დეტალურადლალი აგრო423358191
1138დეტალურადორულუ 1420012051
1139დეტალურადობუჯი 2023442737184
1140დეტალურადშემოქმედი2023437077164
1141დეტალურადქართლი ჰაბი 2023417901747
1142დეტალურადცხიმურა 2023435436878
1143დეტალურადერგნეთი 2023417901863
1144დეტალურადაგრო დარი417901854
1145დეტალურადგიკო 076429655214
1146დეტალურადტეტებოშვილების მარანი441564102
1147დეტალურადლესა აგრო 2023433654324
1148დეტალურადნიკო-გაბი417901453
1149დეტალურადაგრო კარბი417902023
1150დეტალურადრკ ბარაქიანი საფუტკრე418481299
1151დეტალურადაგრო ედო423358271
1152დეტალურადფუტკარი-2023422948145
1153დეტალურადთეთრქვა438122425
1154დეტალურადაგრო-იაშა436686427
1155დეტალურადბარალეთის ნექტარი423358280
1156დეტალურადვია ქარელი440894793
ჩანაწერი161 - 180 ჩანაწერი 248 ჩანაწერიდან