818დეტალურად,,განძა+''436685062
1070დეტალურად,,ყულალისი''436685838
1154დეტალურადაგრო-იაშა436686427
1165დეტალურადაგრო განძა436686472
2180დეტალურადგორ 2023436686533
2191დეტალურად,,მუშ-62''436686560
2187დეტალურადშავქედი2023436686579
2203დეტალურად,,კათნატუ''436686604
2218დეტალურად,,ვენო 2024''436686686
2229დეტალურად,,დავმარკო''436686766
234დეტალურად,,ვაშნარი''437063455
1108დეტალურად,,შრომის ლურჯი მოცვი''437075807
1140დეტალურადშემოქმედი2023437077164
1090დეტალურად,,საქარია''437979092
31დეტალურად"პალდოველი 2014"438109869
64დეტალურად,,საფერავი 2020''438110107
1116დეტალურადფუტკრის სიკეთე 2022438120971
1153დეტალურადთეთრქვა438122425
1157დეტალურადბადიაური მევენახე 2023438122434
2186დეტალურადმშრომელები 23438122862
ჩანაწერი161 - 180 ჩანაწერი 245 ჩანაწერიდან