559დეტალურად,,იდეალი'' 421272571
1046დეტალურად,,გურული ნობათი''400236909
1119დეტალურადქართული კალმახი კარალეთი400330129
875დეტალურად,,აგრო მუხრანი''402083669
910დეტალურად,იმედი'402098378
924დეტალურად,,პომონა''402109981
992დეტალურად,,რკ ვაშლის ბაღები"404509769
2224დეტალურად,,მზის სოფელი''404722314
840დეტალურად,,პონტიკა''404902575
1096დეტალურად,,ნარუჯა''405134947
902დეტალურად,,აგროთემა''405160908
802დეტალურად,,რკ კერკეტი''405219838
881დეტალურად,,ავე ჯორჯია'' 405269490
1034დეტალურად,,ბი ბერის''405359598
1100დეტალურად,,იორლენდი''405370799
1050დეტალურად,,ბაღი 2020''405381073
2181დეტალურადპატი 2021405659817
2197დეტალურად,,ბაშკოი აგრო''406458462
472დეტალურად,,უცქერი''412712578
1175დეტალურადფერმერები 2023412777909
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 248 ჩანაწერიდან