201დეტალურად,,რკ ჯოღო''439864032
970დეტალურად,,რკ ჰანი-19''438116441
714დეტალურად,,რკ ჰერეთი''428520692
715დეტალურად,,რკ ჰერეთის კარის ნობათი''440393290
511დეტალურად,,რკ ჰუმუსი''424071257
45დეტალურად,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891
919დეტალურად,,რკმეგრული ჩაი 2018''442263462
163დეტალურად,,რუბენ 2014''423352918
82დეტალურად,,სამტრედია +''438726835
1099დეტალურად,,სამტრედია კაშკაშა''438735656
986დეტალურად,,სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი კოოპერატივი სანთელი''400268955
180დეტალურად,,სვანური ფუტკარი''434065575
173დეტალურად,,სიონი 2014''434163647
54დეტალურად,,სოზალია''442569622
12დეტალურად,,ტირიფონა''417882170
69დეტალურად,,უღელი''423098935
1102დეტალურად,,ფესვები 2050''"429654705"
88დეტალურად,,ფუტკარი''427720638
219დეტალურად,,ფუტკარი''423234020
89დეტალურად,,ფხოველი''427720558
ჩანაწერი781 - 800 ჩანაწერი 823 ჩანაწერიდან