472დეტალურად,,უცქერი''412712578
2197დეტალურად,,ბაშკოი აგრო''406458462
2181დეტალურადპატი 2021405659817
1050დეტალურად,,ბაღი 2020''405381073
1100დეტალურად,,იორლენდი''405370799
1034დეტალურად,,ბი ბერის''405359598
881დეტალურად,,ავე ჯორჯია'' 405269490
802დეტალურად,,რკ კერკეტი''405219838
902დეტალურად,,აგროთემა''405160908
1096დეტალურად,,ნარუჯა''405134947
840დეტალურად,,პონტიკა''404902575
992დეტალურად,,რკ ვაშლის ბაღები"404509769
924დეტალურად,,პომონა''402109981
910დეტალურად,იმედი'402098378
875დეტალურად,,აგრო მუხრანი''402083669
1119დეტალურადქართული კალმახი კარალეთი400330129
1046დეტალურად,,გურული ნობათი''400236909
1102დეტალურად,,ფესვები 2050''"429654705"
559დეტალურად,,იდეალი'' 421272571
ჩანაწერი221 - 239 ჩანაწერი 239 ჩანაწერიდან