1120დეტალურად,,გენგო''438735745
1121დეტალურად,,მწვანე მარადისი''434182975
1122დეტალურადშალე აბული424083244
ჩანაწერი641 - 643 ჩანაწერი 643 ჩანაწერიდან