2227დეტალურად,,კალო 2024''417904414
2228დეტალურად,,ბერ შიო''417904548
2229დეტალურად,,დავმარკო''436686766
2230დეტალურად,,ზოტი 2024''441999447
2231დეტალურად,,აქუანომი''440400834
ჩანაწერი241 - 245 ჩანაწერი 245 ჩანაწერიდან