1100დეტალურად,,იორლენდი''405370799
1101დეტალურად,,აისი 2050''429654714
1102დეტალურად,,ფესვები 2050''"429654705"
1103დეტალურად,,ნანითელი''440398696
1104დეტალურად,,ხეორი 2017''422936381
1105დეტალურად,,ჭეჭლის ნექტარი"422749716
1106დეტალურად,,მეჭურეთი''422936416
1107დეტალურად,,გუბისწყლის მეურნეობა 1''421280919
1108დეტალურად,,შრომის ლურჯი მოცვი''437075807
1109დეტალურადბოლაჯურის ნექტარი422752514
1110დეტალურადლევერ 2022429654929
1111დეტალურადსოფლის მომავალი430043883
1112დეტალურადდილისკა აგრო423357744
1113დეტალურადამაღლება 27429654723
1114დეტალურადენდო429654956
1115დეტალურადოცკაცა პირველი425060088
1116დეტალურადფუტკრის სიკეთე 2022438120971
1117დეტალურადრუხის თაფლი420011089
1118დეტალურადუჯგუში420010909
1119დეტალურადქართული კალმახი კარალეთი400330129
ჩანაწერი621 - 640 ჩანაწერი 644 ჩანაწერიდან