1120დეტალურად,,გენგო''438735745
1121დეტალურად,,მწვანე მარადისი''434182975
1122დეტალურადშალე აბული424083244
1123დეტალურადგენეტიკის გაუმჯობესება მეცხოველეობაში423101510
ჩანაწერი641 - 644 ჩანაწერი 644 ჩანაწერიდან