441დეტალურადრკ ,,ციზეთი''439864586
681დეტალურად'რკ კახური ნექტარი"431176283
1098დეტალურადრკ ქალთა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი დისველი425359444
ჩანაწერი821 - 823 ჩანაწერი 823 ჩანაწერიდან