1106დეტალურად,,მეჭურეთი''422936416
1107დეტალურად,,გუბისწყლის მეურნეობა 1''421280919
1108დეტალურად,,შრომის ლურჯი მოცვი''437075807
ჩანაწერი821 - 823 ჩანაწერი 823 ჩანაწერიდან