536დეტალურად,,რკ წყრუთის რძე''424071284
537დეტალურად,,რკ ლაზიკა''404508029
538დეტალურად,,რკ ვარდციხე''448050796
539დეტალურად,,რკ შირ-ანთ''436684526
540დეტალურად,,რკ ონის ახალგაზრდა ფერმერები''437977833
541დეტალურად,,რკ თაკო''417888735
542დეტალურად,,რკ რუდ''423354211
543დეტალურად,,რკ მცხეთა თაფლი''436038734
544დეტალურად,,რკ ლუკა''424071514
545დეტალურად,,რკ ფუტკრის ნობათი''424070784
546დეტალურად,,რკ ცხრაკარა''424613886
547დეტალურად,,რკ არზნე''422720817
548დეტალურად,,რკ თევო''436684544
549დეტალურად,,რკ სარკის''423354239
550დეტალურად,,რკ არდაჰან''436684508
551დეტალურად,,რკ ჩვენი სოფელი''441558173
553დეტალურად,,რკ არაბია''429651021
554დეტალურად,,რკ ხიხამთა''422935756
555დეტალურად,,რკ მეჯუდა''417888717
556დეტალურად,,რკ არნადები''424071364
ჩანაწერი261 - 280 ჩანაწერი 823 ჩანაწერიდან