2179დეტალურადტირიფონელი417903200
1118დეტალურადუჯგუში420010909
1130დეტალურადფერმერები 1441564031
1175დეტალურადფერმერები 2023412777909
1158დეტალურადფრონე 77417901612
1152დეტალურადფუტკარი-2023422948145
1164დეტალურადფუტკრის სამყარო443124600
1116დეტალურადფუტკრის სიკეთე 2022438120971
1141დეტალურადქართლი ჰაბი 2023417901747
1124დეტალურადქართული ბიო ველი417896147
1119დეტალურადქართული კალმახი კარალეთი400330129
973დეტალურადქართული ხილი417892472
1166დეტალურადღადიშის ვენახები422949144
1134დეტალურადღრომა424085956
1122დეტალურადშალე აბული424083244
1140დეტალურადშემოქმედი2023437077164
1142დეტალურადცხიმურა 2023435436878
1133დეტალურადჭოჭიანი443124325
683დეტალურადხუნდიანი431176309
ჩანაწერი441 - 459 ჩანაწერი 459 ჩანაწერიდან