1118დეტალურადუჯგუში420010909
1119დეტალურადქართული კალმახი კარალეთი400330129
1120დეტალურად,,გენგო''438735745
1121დეტალურად,,მწვანე მარადისი''434182975
1122დეტალურადშალე აბული424083244
ჩანაწერი641 - 645 ჩანაწერი 645 ჩანაწერიდან