369დეტალურად,,რკ კლდე''424069778
339დეტალურად,,რკ თმოგვი''424069796
545დეტალურად,,რკ ფუტკრის ნობათი''424070784
437დეტალურად,,რკ აღან''424070819
440დეტალურად,,რკ ადამიან''424070828
450დეტალურად,,რკ წნისის ნობათი''424070837
466დეტალურად,,რკ ხაკი''424070917
485დეტალურად,,რკ ქართული ნექტარი''424070980 
499დეტალურად,,რკ აგრო-მესხეთი''424071060
502დეტალურად,,რკ სტარ-555''424071113
510დეტალურად,,რკ მოსხი''424071239
509დეტალურად,,რკ ვალე''424071248
511დეტალურად,,რკ ჰუმუსი''424071257
512დეტალურად,,რკ ლაშა''424071266
536დეტალურად,,რკ წყრუთის რძე''424071284
556დეტალურად,,რკ არნადები''424071364
534დეტალურად,,რკ ორალი''424071435
535დეტალურად,,რკ იონჯა''424071453
544დეტალურად,,რკ ლუკა''424071514
558დეტალურად,,რკ ალუდა''424071596
ჩანაწერი241 - 260 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან