5დეტალურად,,ნიქოზი''417880984
4დეტალურად,,გეა''417881974
2დეტალურად"რანჩო"430798274
ჩანაწერი821 - 823 ჩანაწერი 823 ჩანაწერიდან