1123დეტალურადგენეტიკის გაუმჯობესება მეცხოველეობაში423101510
219დეტალურად,,ფუტკარი''423234020
217დეტალურად,,რკ ფარელი 2015''423353114
232დეტალურად,,რკ თავთავი''423353132
255დეტალურად,,რკ კიმ''423353267
475დეტალურად,,რკ სკა''423353962
850დეტალურად,,რკ კოთელია''423355498
907დეტალურად,,რკ მზიური ჯავახეთი 2017''423355853
918დეტალურად,,რკ მელიორაცია''423355880
990დეტალურად,,რკ მიმოზა''423356175
972დეტალურად,,რკ აგროგრანდი''423356228
980დეტალურად,,რკ ორჯა''423356291
1053დეტალურად"რკ კარტიკამი"423356772
1112დეტალურადდილისკა აგრო423357744
1131დეტალურადვაჩიანიაგრო423358164
1136დეტალურადდილისკააგრო2023423358182
1137დეტალურადლალი აგრო423358191
1151დეტალურადაგრო ედო423358271
1155დეტალურადბარალეთის ნექტარი423358280
1161დეტალურადარარატ 2023423358351
ჩანაწერი141 - 160 ჩანაწერი 456 ჩანაწერიდან