516დეტალურად,,ჩირუხი''447861813
2209დეტალურად,,კაპნისთავი''448060035
799დეტალურად,,ერთობა''448395371
ჩანაწერი241 - 243 ჩანაწერი 243 ჩანაწერიდან