2დეტალურად"რანჩო"430798274
4დეტალურად,,გეა''417881974
5დეტალურად,,ნიქოზი''417880984
10დეტალურად,,მთია''432385402
12დეტალურად,,ტირიფონა''417882170
13დეტალურად,,რამაზან''426522961
17დეტალურად,,ყარათაკლია''426523103
20დეტალურად,,ჩაის სურნელი''442729763
21დეტალურად,,გილე''427720004
25დეტალურად,,რკ ქცია 2014''443119894
28დეტალურად"ელიტა"424068449
29დეტალურად"საბა"441556692
31დეტალურად"პალდოველი 2014"438109869
32დეტალურად"დავათი"429320978
33დეტალურად"ვაშლარა"429650013
45დეტალურად,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891
50დეტალურად,,მომავალი"443859424
54დეტალურად,,სოზალია''442569622
60დეტალურად,,ლიახვი'' 400123326
61დეტალურად,,ბარაქა"443859610
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 577 ჩანაწერიდან