10დეტალურად,,მთია''432385402
25დეტალურად,,ქცია 2014''443119894
31დეტალურად"პალდოველი 2014"438109869
45დეტალურად,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891
64დეტალურად,,საფერავი 2020''438110107
72დეტალურად,,აგროსერვისი''422431005
75დეტალურად,,ხვამლი 2014''442569793
85დეტალურად,,მამული''438726826
104დეტალურად,.ულეველა"441994022
107დეტალურად,,ამხანაგობა''429650246
118დეტალურად,,ქართლის თაფლი''436036111
124დეტალურად,,თანადგომა''426524424
128დეტალურად,,დერცელის ნობათი''422718875
165დეტალურად,,მთის გემო''422719142
192დეტალურად,,განთიადი''443120356
200დეტალურად,,ორცეფი''424069420
201დეტალურად,,რკ ჯოღო''439864032
234დეტალურად,,ვაშნარი''437063455
236დეტალურად,,ოქროს ბეღელი''446961093
258დეტალურად,,რკ ეკოჰერეთი''433103358
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 310 ჩანაწერიდან