2დეტალურად"რანჩო"430798274
4დეტალურად,,გეა''417881974
5დეტალურად,,ნიქოზი''417880984
10დეტალურად,,მთია''432385402
20დეტალურად,,ჩაის სურნელი''442729763
21დეტალურად,,გილე''427720004
25დეტალურად,,რკ ქცია 2014''443119894
28დეტალურად"ელიტა"424068449
29დეტალურად"საბა"441556692
31დეტალურად"პალდოველი 2014"438109869
33დეტალურად"ვაშლარა"429650013
45დეტალურად,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891
54დეტალურად,,სოზალია''442569622
60დეტალურად,,ლიახვი'' 400123326
61დეტალურად,,ბარაქა"443859610
64დეტალურად,,რკ საფერავი 2020''438110107
65დეტალურად,,ნინოწმინდა-2014''436683590
67დეტალურად,,ცივი წყარო''443859736
69დეტალურად,,უღელი''423098935
70დეტალურად,,დაბა წაღვერის კენკრა''426111165
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 459 ჩანაწერიდან