1106დეტალურად,,მეჭურეთი''422936416
1107დეტალურად,,გუბისწყლის მეურნეობა 1''421280919
ჩანაწერი821 - 822 ჩანაწერი 822 ჩანაწერიდან