1122დეტალურადშალე აბული424083244
1119დეტალურადქართული კალმახი კარალეთი400330129
1116დეტალურადფუტკრის სიკეთე 2022438120971
1118დეტალურადუჯგუში420010909
1111დეტალურადსოფლის მომავალი430043883
1117დეტალურადრუხის თაფლი420011089
1098დეტალურადრკ ქალთა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი დისველი425359444
681დეტალურად'რკ კახური ნექტარი"431176283
441დეტალურადრკ ,,ციზეთი''439864586
1115დეტალურადოცკაცა პირველი425060088
1110დეტალურადლევერ 2022429654929
1114დეტალურადენდო429654956
1112დეტალურადდილისკა აგრო423357744
1109დეტალურადბოლაჯურის ნექტარი422752514
1113დეტალურადამაღლება 27429654723
463დეტალურად,რკ საბეჭისი-001''443120793
75დეტალურად,,ხვამლი 2014''442569793
1104დეტალურად,,ხეორი 2017''422936381
145დეტალურად,,ჭივჭავი''430798602
1105დეტალურად,,ჭეჭლის ნექტარი"422749716
ჩანაწერი1 - 20 ჩანაწერი 645 ჩანაწერიდან