806დეტალურად,,ადიგენი2017''422728196
1017დეტალურად,,რკ ადიგენის კენკრა''422737346
1088დეტალურად,,რკ საირმის ნექტარი''422740010
1105დეტალურად,,ჭეჭლის ნექტარი"422749716
1109დეტალურადბოლაჯურის ნექტარი422752514
928დეტალურად,,რკ გეგა''422934999
701დეტალურად,,რკ ალვაზი''422936194
1104დეტალურად,,ხეორი 2017''422936381
1106დეტალურად,,მეჭურეთი''422936416
820დეტალურად,,ლუხუნის ხეობა''422936540
996დეტალურად,,რკ სხვავა-2019''422937059
1152დეტალურადფუტკარი-2023422948145
1166დეტალურადღადიშის ვენახები422949144
45დეტალურად,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891
832დეტალურად,,ვაიოს ველი 2017''423100263
939დეტალურად,,რკ რუსთავი''423100496
1123დეტალურადგენეტიკის გაუმჯობესება მეცხოველეობაში423101510
475დეტალურად,,სკა''423353962
850დეტალურად,,კოთელია''423355498
990დეტალურად,,რკ მიმოზა''423356175
ჩანაწერი101 - 120 ჩანაწერი 357 ჩანაწერიდან