985დეტალურად,,შამათია''444548704
1070დეტალურად,,ყულალისი''436685838
1023დეტალურად,,ყვარელი''441561169
1059დეტალურად,,ღვინის მადლი''431180054
25დეტალურად,,ქცია 2014''443119894
616დეტალურად,,ქიწნისი''417889379
2214დეტალურად,,ქართლის ხილი''417902201
118დეტალურად,,ქართლის თაფლი''436036111
829დეტალურად,,ფხოვი 2017''429324117
1022დეტალურად,,ფუძე''443122880
1102დეტალურად,,ფესვები 2050''429654705
856დეტალურად,,ფერმილა''440890564
2183დეტალურად,,ფაბიო პლუსი''417903219
472დეტალურად,,უცქერი''412712578
2210დეტალურად,,ტყემლოვანა 2024''443124922
912დეტალურად,,ტიფსი''419621396
2200დეტალურად,,ტინი 2024''429335677
2199დეტალურად,,სუჯუნა-2024''422441584
350დეტალურად,,სსკ''436683750
475დეტალურად,,სკა''423353962
ჩანაწერი101 - 120 ჩანაწერი 248 ჩანაწერიდან