1083დეტალურად,,კარტოფილის მწარმოებელთა ქსელი''424073326
580დეტალურად,,კოდი''424071685
200დეტალურად,,ორცეფი''424069420
623დეტალურად,,მესხეთი''424068653
2182დეტალურადარესტაკეს 2023423358510
1161დეტალურადარარატ 2023423358351
1155დეტალურადბარალეთის ნექტარი423358280
1151დეტალურადაგრო ედო423358271
1137დეტალურადლალი აგრო423358191
1136დეტალურადდილისკააგრო2023423358182
1131დეტალურადვაჩიანიაგრო423358164
1112დეტალურადდილისკა აგრო423357744
1053დეტალურად"კარტიკამი"423356772
850დეტალურად,,კოთელია''423355498
475დეტალურად,,სკა''423353962
1123დეტალურადგენეტიკის გაუმჯობესება მეცხოველეობაში423101510
832დეტალურად,,ვაიოს ველი 2017''423100263
45დეტალურად,,ხიზა''423098891
1166დეტალურადღადიშის ვენახები422949144
1152დეტალურადფუტკარი-2023422948145
ჩანაწერი141 - 160 ჩანაწერი 243 ჩანაწერიდან