924დეტალურად,,პომონა''402109981
910დეტალურად,იმედი'402098378
875დეტალურად,,აგრო მუხრანი''402083669
1046დეტალურად,,გურული ნობათი''400236909
559დეტალურად,,იდეალი'' 421272571
ჩანაწერი241 - 245 ჩანაწერი 245 ჩანაწერიდან