1118დეტალურადუჯგუში420010909
1117დეტალურადრუხის თაფლი420011089
1116დეტალურადფუტკრის სიკეთე 2022438120971
1115დეტალურადოცკაცა პირველი425060088
1114დეტალურადენდო429654956
1113დეტალურადამაღლება 27429654723
1112დეტალურადდილისკა აგრო423357744
1111დეტალურადსოფლის მომავალი430043883
1110დეტალურადლევერ 2022429654929
1109დეტალურადბოლაჯურის ნექტარი422752514
1108დეტალურად,,შრომის ლურჯი მოცვი''437075807
1107დეტალურად,,გუბისწყლის მეურნეობა 1''421280919
1106დეტალურად,,მეჭურეთი''422936416
1105დეტალურად,,ჭეჭლის ნექტარი"422749716
1104დეტალურად,,ხეორი 2017''422936381
1103დეტალურად,,ნანითელი''440398696
1102დეტალურად,,ფესვები 2050''"429654705"
1101დეტალურად,,აისი 2050''429654714
1100დეტალურად,,იორლენდი''405370799
1099დეტალურად,,სამტრედია კაშკაშა''438735656
ჩანაწერი101 - 120 ჩანაწერი 243 ჩანაწერიდან