1166დეტალურადღადიშის ვენახები422949144
1134დეტალურადღრომა424085956
2187დეტალურადშავქედი2023436686579
1140დეტალურადშემოქმედი2023437077164
1142დეტალურადცხიმურა 2023435436878
1133დეტალურადჭოჭიანი443124325
2185დეტალურადხაინდრავას მარანი430807460
683დეტალურადხუნდიანი431176309
ჩანაწერი241 - 248 ჩანაწერი 248 ჩანაწერიდან