902დეტალურად,,აგროთემა''405160908
802დეტალურად,,რკ კერკეტი''405219838
964დეტალურად,,რკ რივერსონს აგრო''405259919
881დეტალურად,,ავე ჯორჯია'' 405269490
977დეტალურად,,რკ ქინძმარაული''405319356
971დეტალურად,,რკ ქართული ნატურალური პროდუქტი''405325848 
1034დეტალურად,,ბი ბერის''405359598
1100დეტალურად,,იორლენდი''405370799
1041დეტალურად,,რკ მიმინო''405371413
1050დეტალურად,,ბაღი 2020''405381073
1091დეტალურად,,რკ გარგო''405390358
1061დეტალურად,,რკ აგრო გრუპ XXI''405409767
2181დეტალურადპატი 2021405659817
1049დეტალურად,,რკ ნაბადა''406307795
2197დეტალურად,,ბაშკოი აგრო''406458462
472დეტალურად,,უცქერი''412712578
974დეტალურად,,რკ ეკო თაფლი''412745301
1095დეტალურად,,რკ ბილბერი თერჯოლა''412755353
1175დეტალურადფერმერები 2023412777909
2176დეტალურადკარგი მიზნები 2023412778338
ჩანაწერი21 - 40 ჩანაწერი 348 ჩანაწერიდან