64დეტალურად,,რკ საფერავი 2020''438110107
61დეტალურად,,ბარაქა"443859610
60დეტალურად,,ლიახვი'' 400123326
54დეტალურად,,სოზალია''442569622
45დეტალურად,,რკ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ხიზა''423098891
33დეტალურად"ვაშლარა"429650013
31დეტალურად"პალდოველი 2014"438109869
29დეტალურად"საბა"441556692
28დეტალურად"ელიტა"424068449
25დეტალურად,,რკ ქცია 2014''443119894
21დეტალურად,,გილე''427720004
20დეტალურად,,ჩაის სურნელი''442729763
10დეტალურად,,მთია''432385402
5დეტალურად,,ნიქოზი''417880984
4დეტალურად,,გეა''417881974
2დეტალურად"რანჩო"430798274
ჩანაწერი441 - 456 ჩანაწერი 456 ჩანაწერიდან