2203დეტალურად,,კათნატუ''436686604
234დეტალურად,,ვაშნარი''437063455
1108დეტალურად,,შრომის ლურჯი მოცვი''437075807
1140დეტალურადშემოქმედი2023437077164
1090დეტალურად,,საქარია''437979092
31დეტალურად"პალდოველი 2014"438109869
64დეტალურად,,საფერავი 2020''438110107
1116დეტალურადფუტკრის სიკეთე 2022438120971
1153დეტალურადთეთრქვა438122425
1157დეტალურადბადიაური მევენახე 2023438122434
2186დეტალურადმშრომელები 23438122862
85დეტალურად,,მამული''438726826
1075დეტალურად,,სანერგე მეურნეობა''438734461
1099დეტალურად,,სამტრედია კაშკაშა''438735656
1120დეტალურად,,გენგო''438735745
453დეტალურად,,დკ-ქოლგა''439863355
523დეტალურად,,ოცნება''439864942
2201დეტალურად,,თეკლათი 2024''439873264
1056დეტალურად,,მეღვინეობა კალო''440396545
1103დეტალურად,,ნანითელი''440398696
ჩანაწერი161 - 180 ჩანაწერი 234 ჩანაწერიდან