1105დეტალურად,,ჭეჭლის ნექტარი"422749716
1106დეტალურად,,მეჭურეთი''422936416
ჩანაწერი821 - 822 ჩანაწერი 822 ჩანაწერიდან