107დეტალურად,,ამხანაგობა''429650246
110დეტალურად,,რკ ახალგაზრდა მეწარმე"438110116
113დეტალურად,,მამული 1''438726915
118დეტალურად,,ქართლის თაფლი''436036111
123დეტალურად,,ბოლნელი-2''425359676
124დეტალურად,,თანადგომა''426524424
127დეტალურად,,ალპური ნექტარი''434065557
128დეტალურად,,დერცელის ნობათი''422718875
129დეტალურად,,ღვთიური მწერი''437063464
131დეტალურად,,აპიკორპსი''438110429
132დეტალურად,,სტელლა''423352589
133დეტალურად,,ეკომიგრანტი''444957628
134დეტალურად,,მეღვინეობა საზანო''431947566
135დეტალურად,,დილისკა''424069000
136დეტალურად,,სომიწო 2014'' 437976638
137დეტალურად,,რკ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი დაგვა''446960370
138დეტალურად,,მამხუტი 1''425359783
139დეტალურად,,ქედანი''435891876
140დეტალურად,,გაბრიელი 2010''423352874
141დეტალურად,,აგრო ჯგუფი თოთხამი''423352865
ჩანაწერი41 - 60 ჩანაწერი 888 ჩანაწერიდან