კოოპერატივები

483,,რკ ნიჩბურა 2015''436038360მცხეთა,სოფ. ქვემო ნიჩბისი162015/10/20ბრძ. N2-1233 13.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, რომეო მერებაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ტყის არამერქნული პროდუქტების სეგროვება, წარმოება, გადამუშავება, დფასოება, შნახვა და გადაზიდვა. არამერქნული ტყის პროდუქტების ნარჩენების გადამუსავება, არამერქნული ტყის პროდუქტების ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზაეზე რეალიზაცია. ტყლაპისა და ჩირის წარმოება.
484,,რკ ბეთლემი''446963876ქობულეთი, სოფ. გორგაძეები112015/11/05ბრძ. N2-1234 13.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ამირან გორჯელაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა.
485,,რკ ქართული ნექტარი''424070980 ახალციხე, სოფ. მუსხი62015/11/03ბრძ. N2-1242 16.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ზაზა ივანიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობის პროდუქციის წარმოება, მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება.
486,,რკ თაფლოვანი''438111507საგარეჯო., სოფ. გომბორი102015/11/10ბრძ. N2-1239 16.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, დავით ჯიქურაშილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, ყვავილის მტვერის , ფუტკრის რძის ამანათნაყრების და სანაშენე დედა ფუტკრების წარმოება, რეალიზაცია. მესაქონლეობა, მარცვლეული კულტურების წარმოება.
487,,რკ მეღვინეობა კიცხი''443568499ხარაგაული, სოფ. კიცხი112015/11/05ბრძ. N2-1237 16.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ჰამლეტი ბერაძეარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეღვინეობა, ციცქაასა და ცოლიკაურის ჯიშის ყურძნისგან ღვინის ჩამოსხმა დაძველება და რეალიზაცია ასევე ჭაჭის არყის რეალიზაცია.
488,,რკ მეგობრობა''417887059გორი, სოფ. წითელუბანი72015/09/01ბრძ. N2-1235 16.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ გიორგი შავაძე 5არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუსავება და რეალიზაცია.
489,, რკ მნა''441484760ყაზბეგი, დაბა სტეფანწმინდა32015/10/27ბრძ. N2-1245 20.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, გივი შადური კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება, შეფუთვა, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
490,რკ სიონი-2015''417887807გორი, სოფ. ატენი, მე-15 ქ. N78112015/11/10ბრძ. N2-1246 20.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, სოგრატ ლოთიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, მეღვინეობა, მევენახეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა.
491,,რკ ნექტარი''442731590წალენჯიხა სოფ. ჯგალი122015/11/17ბრძ. N2-1267 25.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ვახტანგი გაბედავა არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა და მეფუტკრეობის პროდუქტები. ასევე სხვა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
492,,რკ ცაცხვის ღელე''442570415ცაგერი, კოსტავას ქ. N20, ბ. N2 72015/10/29ბრძ. N2-1259 25.11.2015დირექტორი, ვანო ფანჯარაძემ კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობის განვიტარება თაფლის წარმოება, გადამუშავება-ჩამოსხმა, რეალიზაცია მეფუტკრეობის სხვა პროდუქტების, ამანათნაყრების, დინდგელის, ფუტკრის რძის და შხამის წარმოება რელიზაცია. ხილ-კენკროვანი კულტურების მოყვანა, შეგროვება, გადამუშავება და რეალიზაცია. ვენახების გაშენება, ღვინის წარმოება რეალიზაცია.
493,,რკ სუბტროპიკი''446963849ქობულეთი, სოფ. წყავროკა,მე-10 ქ. N3 102015/11/02ბრძ. N2-1264 25.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, იმედა მემარნე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: ციტრუსოვანი კულტურების და თხილის წარმოება, მირება, დაფასოება, რეალიზაცია.
494,,რკ გურიის თხილი''433644032ლანჩხუთი სოფ. შუხუთი1342014/05/19ბრძ. N2-1263 25.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ ლია მუხაშავრია არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: თხილის, სიმინდის და დაფნის ფოთოლის მოყვანა, წარმოება და გადამუშავება. ფუტკრის მოშენება, თაფლის წარმოება გადამუშვება. მეფუტკრეობის მოწყობილობა დანადგარების წარმოება, სპირტის და ზეთის გამოხდა გადამუშავება, ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავება , საკონსერვო წარმოება.
495,,რკ მადლიანი ივერია''425055085ბაღდათი, ბაგრატიონის ქ. N34152015/11/13ბრძ. N 2-1265 25.11.2015 გამგეობის თავმჯდომარე/ ოთარ ხმელიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან მიწასთან დაკავსირებულ ქონემაზე განხორციელებული ყველა სახის სამეურნეო საქმინობა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომლებიც მოიცავს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებას, გადამუშვებას, დაფასოებას, შეფუტვას სენახვასა და რეალიზაციას.
496,,რკ სათხა''436683670ნინოწმინდა, სოფ. სათხა422014/12/31ბრძ. N2-1266 25.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ვალერი წარუკიან კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია.
497,,რკ ფუტკრის პროდუქტები''439864835სენაკი, რ. რუსიას ქ. N2112015/11/19ბრძ. N2-1272 30.11.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ პაატა ქურასბედიანი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობისა და ფერმერული მეურნეობის წარმოება, მხარდაჭერა და განვითარება. მეფუტკრეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, შეფუთვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია. მსოფლიოში აპრობირებული თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და მიღწევების დანერგვა სუფლის მეურნეობასა და ძირითად მეფუტკრეობაში. კოოპერატივის წევრების პროფესიული უნარჩვევებისა და ცოდნის ამაღლება. ქართული ფუტკრის, როგორც ჯიშის პოპულარიზაცია, გამრავლება.
498,,რკ სამეგობრო''424613822ახმეტა, სოფ. ქისტაური, მე-5 ქ., 1 ჩიხი, N272015/11/12ბრძ. N2-1274 07.12.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ნიკა ხოსიაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა.
499,,რკ აგრო-მესხეთი''424071060ახალციხე, სოფ. მუსხი52015/12/01ბრძ. N2-1276 07.12.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, გიორგი ჭელიძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობის და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.
500,,რკ ტკბილი ნობათი''416322358რუსთავი წმინდა ნინოს ქ. N22142015/11/30ბრძ. N2-1281 10.12.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი,მაია ხატიაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეფუტკრეობა, სასათბურე მეურნეობა.
501,,რკ ცხრაფონა''446963965ქობულეთი, სოფ. ლეღვა112015/11/13ბრძ. N2-1277 09.12.2015გამგეობის თავმჯდომარე , დირექტორი/ სულიკო მჟავანაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: თხილის მოშენება , მეხილეობა.
502,,რკ სტარ-555''424071113ახალციხე ჯანაშვილის ქ. N1252015/12/08ბრძ. N1283 14.12.2015გამგეობის თავმჯდომარე , დირექტორი/ რამაზ ჩილინგარაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მემცენარეობის პროდუქციის წარმოება, მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.
ჩანაწერი201 - 220 ჩანაწერი 816 ჩანაწერიდან