კოოპერატივები

506,,რკ გავაზი''441558057ყვარელი, სოფ. გავაზი52015/12/11ბრძ. N2-1312 24.12.2015გამგეობის თავმჯდომარე , დირექტორი/ გიორგი დანდურიშვილი არასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მარცვლეული კულტურების წარმოება 9ხორბალი, ქერი, სიმინდი). ხეხილი (ტხილი, ხურმა, ატამი, ალუჩა და სხვა). წარმოება გადამუშავება.
698,,რკ გავაზის საუკეთესო ვენახები''441558583ყვარელი, სოფ. გავაზი292016/08/08ბრძ.N2-800 10.08.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ მიხეილ ალხანიშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მევენახეობა, მეღვინეობა, წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია.
192,,რკ განთიადი''443120356წალკა, სოფ. განთიადი62014/12/30ბრძ. N2-57 20.01.2015გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი,ზვიად გელაძე კისოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მოყვანა, მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამუშავება მეორად პროდუქციათ. სასოფლო-სამეურნეო პირველადი და მეორადი პროდუქციის რეალიზაცია.
1091,,რკ გარგო''405390358თბილისი, ვაკის რ-ნი, წყნეთის ქ, კორპუსი 2, ბინა N2392020/06/09ბრძ. N 2-1250 18.08.2021გამგეობის თავმჯდომარე, შალვა მამისაშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობა-მერძევეობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, დამზადება, გადამუშავება, შეგროვება, დაფასოება, შეფუთვა, შენახვა, გადაზიდვა ან/და რეალიზაცია.
776,,რკ გარეჯი''438113701საგარეჯო, სიფ. გომბორი72017/05/01ბრძ. N2-665 03.05.2017გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, ალი ასლანიშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა და ფუტკრის პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია. საკვები პროდუქტების წარმოება რეალიზაცია. სხვა საქმიანობა, რომელიც თანხვედრაში მკოდის საქართველოს კანონთან ,, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების'' შსახებ.
928,,რკ გეგა''422934999ამბროლაური, სოფ. იწა42014/11/04ბრძ. N2-1712 27.12.2018გამგეობის თავმჯდომარე,ოლეგი გეწაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კეროდ:
983,,რკ გეგა- 2019''435434665მარტვილი, სოფ. გურძემი52019/04/12ბრძ. N2-797 05.06.2019გამგეობის თავმჯდომარე, გულადი გადილიაარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობის ფერრმა, კენკროვანი კულტურის მეურნეობა, მებოსტნეობა.
952,,რკ გენი''429652967ვანი, სოფ. სალომინაო112019/02/18ბრძ. N2-459 27.02.2019გამმგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, გელა სანიკიძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძიდ: მეფუტკრეობა, მეფუტკრეობუს პროდუქტების წარმობა, გადამუშავება დაფასოება, რეალიზაცია.
984,,რკ გეო-ბერრიეს''437373245ოზურგეთი, სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა N4482019/05/06ბრძ. N2-796 05.06.2019გამგეობის თავმჯდომარე, გია ლომაძე არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მაყვლის ჟოლოს და ლურჯი მოცვის მოყვანა, გასაღება და საწარმოს(გადამამუშავებელი) ,შექმნა და ფუნქციონირება.
1057,,რკ გეოპლანტი''431180624თელავი, სოფ. იყალთო92020/08/20ბრძ. N 2-794 04.09.2020გამგეობის თავმჯდომარე, დავით გიგოლაშვილიარასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე სანერგე მეურნეობის მოწყობა, ნერგების გამოყვანა/წარმოება და რეალიზება
849,,რკ გვესოს ფერმა''442571450ცაგერი, სოფ. გვესო52018/02/06ბრძ. N2-175 09.02.2018გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, ნატალია ბენდელიანიკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ: მეცხოველეობის, მეფუტკრეობის და სხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, შეფუთვა, შენახვა, გადაზიდვა და რეალიზაცია.
622,,რკ გვირგვინა''426113136ბორჯომი, ტიმოთესუბანი. 52016/04/06ბრძ. N2-408 27.04.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ნინო გიუაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება, და ერთობლივი ხარჯებით მათი რეალიზაცია. მეთევზეობა, მეფრინველეობა.
676,,რკ გვირილა''441994969ჩოხატაური, სოფ. ზოტი222016/05/16ბრძ. N2-683 18.07.2016გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, შალვა პაქსაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ:მეცხოველეობა, მეცხოველეობის საკვებოის დამზადება, რზისა და რძის პროდუქტების დამზადება და რეალიზაცია.
1087,,რკ გვირილა"427741991გურჯაანი, სოფ. არაშენდა32021/06/08ბრძ. N 2-1081 15.07.2021გამგეობის თავმჯდომარე, შოთა იაგანაშვილიკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა, ერთწლიანი კულტურების წარმოება.
932,,რკ გვრიტი''424072933ახალციხე, სოფ. ხეოთი52018/11/20ბრძ. N2-8 16.01.2019გამგეობის თავმჯდომარე,თამარი ბექაურიკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კეროდ: მემცებნარეობის და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება.
213,,რკ გიანთი აგრო''433103198ლაგოდეხი სოფ. არეშფერანი92015/02/02ბრძ. N2-171 05.02.2015გამგეობის თავმჯდომარე, მევლუდ იდუკაშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მრავალწლიანი კულტურები.
1069,,რკ გიპ 2020''441997092ჩოხატაური, სოფ. ჩხაკაურა62020/07/20ბრძ. N 2-1127 04.12.2020გამგეობის თავმჯდომარე, მურთაზი პაიჭაძეკისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია. თევზის და თევზის პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია. ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების მოყვანა, წარმოება და რეალიზაცია. მეფუტკრეობის პროდუქტების წარმოება, რეალიზაცია.
915,,რკ გოდერძი''448053720ხულო, სოფ. დეკანაშვილები, 1-ლი ქ. N1642018/07/20ბრძ. N2-1595 19.09.2018გამგეობის თავმჯდომარე, გურამ გელაძე კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ:მეცხოველეობა, მებოსტნეობა, მეფუტკრეობა, მეხილეობა, მეთევზეობა, მევენახეობა, მეფრინველეობა, საკვებწარმოება , სასურსათო პროდუქციის წარმოება, რეალიზაცია.
712,,რკ გოლეული''427731369გურჯაანი, სოფ. ჩუმლაყი, მე-11, ქ. N2452016/09/02ბრძ. N2-944 12.09.2016გამგეობის თავმჯდომარე, დირექტორი, ნინო ოსოშვილი არასასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, კერძოდ: მეფუტკრეობა, მეცხოველეობა, მევენახეობა, მეხილეობა.
625,,რკ გომარეთის სოფლის ნობათი''428882792დმანისი, სოფ. გომარეთი112016/04/13ბრძ,. N2-436 10.05.2016გამგეობის თავმჯდომარე/ დირექტორი, ნინო ახვერდაშვილი კისასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ'' საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. კერძოდ; მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა, მებოსტნეობა, სხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, ნრომელიც აკრძალული არ არის საქართველოს კანონმდებლობით.
ჩანაწერი181 - 200 ჩანაწერი 731 ჩანაწერიდან